Toolbar
Items filtered by date: November 2009

2009

Have 2 items

Wednesday, 18 November 2009 00:00

Inventarisaties

Met JNM 's Heerenbosch voerden en voeren we een grootschalige inventarisatie uit op het 'natuurgebied in spe' Bos van Aa.

Dit was de eerste grondige inventarisatie van plant- en diersoorten anders dan vogels sinds 1994, na een gat van 15 jaar waarin er niet of amper geïnventariseerd werd. Sindsdien heeft het Bos van Aa ingrijpende veranderingen ondergaan waardoor het opstellen van een rapport over de huidige toestand van het gebied ons cruciaal leek. Wegens een beperkt aantaal toegestane inventarisatiedagen werd de nadruk gelegd op volgende groepen: hogere planten, vogels, dagvlinders, nachtvlinders en libellen. Andere taxonomische groepen zoals zoogdieren, amfibieën en kevers werden op beperkte basis geïnventariseerd.
 
Van januari tot december 2011 wordt de spinnenfauna geïnventariseerd, ook de bijvangsten van kevers, duizend- en miljoenpoten, pissebedden, vliegen, muggen, bijen, wespen en mieren worden hierbij opgenomen. Op basis van de gevonden soorten konden/kunnen er aanbevelingen voor het beheer gedaan worden.
 
De resultaten van die inventarisaties werden gebundeld in 2 rapporten:
 
Published in Natuur & milieu
Friday, 06 November 2009 01:00

Licht en Architectuur

Doel: het onderzoeken van lichttoetreding in een ruimtelijk model.

Opbouwen van 2 L-vormige wandelementen (één wandelement in hout, één wandelement in baksteen)