Toolbar
Various works

2012

2 items

Organiseren Zomercongres

Van 25 t.e.m. 29 juli 2012 ging een 4-daags congres door met als thema: "water, door zoete en brakke tijden", waarvoor ik hoofdverantwoordelijke was. 17 sprekers, 11 excursies, een debat, beheerswerken, tal van randactiviteiten, 2 fuiven en 250 deelnemers waren het resultaat van een jaar lang zwoegen.

Start werken Bondssec

Sinds 26 april 2012 ben ik verantwoordelijk voor de renovatiewerken aan het bondssecretariaat van JNM vzw te Gent.

2011

3 items

Strobalen woning

Ik ging helpen bij de bouw van een strobalen huis in Burdinne.

Lieveheersbeestjes van de Benelux

De lieveheersbeestjes vormen een gemakkelijk te herkennen familie (Coccinellidae) van kevertjes. In de Benelux komen een 60-tal soorten voor. Omdat de bestaande tabellen te verouderd waren en niet meer voldeden vond ik de tijd gekomen om een nieuwe versie de wereld in te sturen.

Zelfportret

2009

2 items

Inventarisaties

Met JNM 's Heerenbosch voerden en voeren we een grootschalige inventarisatie uit op het 'natuurgebied in spe' Bos van Aa.
Dit was de eerste grondige inventarisatie van plant- en diersoorten anders dan vogels sinds 1994, na een gat van 15 jaar waarin er niet of amper geïnventariseerd werd. Sindsdien heeft het Bos van Aa ingrijpende veranderingen ondergaan waardoor het opstellen van een rapport over de huidige toestand van het gebied ons cruciaal leek. Wegens een beperkt aantaal toegestane inventarisatiedagen werd de nadruk gelegd op volgende groepen: hogere planten, vogels, dagvlinders, nachtvlinders en libellen. Andere taxonomische groepen zoals zoogdieren, amfibieën en kevers werden op beperkte basis geïnventariseerd.   Van januari tot december 2011 wordt de spinnenfauna geïnventariseerd, ook de bijvangsten van kevers, duizend- en miljoenpoten, pissebedden, vliegen, muggen, bijen, wespen en mieren worden hierbij opgenomen. Op basis van de gevonden soorten konden/kunnen er aanbevelingen voor het beheer gedaan worden.  De resultaten van die inventarisaties werden gebundeld in 2 rapporten:  Natuur in ademnood op het Bos van Aa - Aanbevelingen voor de ecologische restauratie van het Bos van Aa. Beheermaatregelen per ecologische regio op het Bos van Aa.

Dyno2

Je zal het misschien niet geloven, maar met de trapkracht van slechts drie personen kan je een heuse fuif organiseren. Of een interactief debat midden in een wei. Of een straatfeest. Daar heb je enkel en alleen de Dyno2 voor nodig...

2008

2 items

Nachtvlinders

Sinds 2008 werd mijn interesse gewekt voor nachtvlinders. Nachtvlinders worden opgedeeld in 2 grote groepen 'macro'- en 'micro'-vlinders. Ik hou me momenteel enkel bezig met het op naam brengen van de macro-vlinders. Deze groep heeft in België een 900-tal soorten.

Bassie & Mondriaan

2006

2 items

Oog op de werkelijkheid

Sleutels

2005

2 items

Escaping Bull

Hagedis