02 Jun 2011

De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten is gelegen op de hoek van de Oudestraat 41 en de Notelaarstraat 2 – 10 te Hoboken. Het complex bestaat uit een hoofdgebouw, een bijbouw in prefab, een onafhankelijk gelegen turnzaal en vier speelplaatsen of binnenkoeren. Het hoofdgebouw bestaat uit een gelijkvloers met 2 verdiepingen van gelijke oppervlakte. Het gebouw is, op een vochtprobleem in de kelders en een verouderd sanitair na, in relatief goede staat. De turnzaal wordt enkel gebruikt door een locale turnvereniging. Naast een renovatie dient op deze locatie een uitbreiding gerealiseerd te worden om de studierichtingen muziek- en woordkunst en drama in onder te brengen. In de visietekst worden de wensen als volgt samengevat: toekomstgericht, gericht op een breder maatschappelijk gebeuren, aandacht voor de uitstraling naar de buurt toe, sober (subtiele klasse) en efficiënt.

Veiligheid
Op de site zijn inbraken een reële dreiging. Daarom koos ik voor een inplanting zonder verborgen hoeken en kanten zodat er enerzijds sociale controle vanaf de straat mogelijk is en anderzijds de nood aan een omheining weggewerkt wordt. Om hiertoe te komen was het noodzakelijk om de huidige sporthal op een andere plaats in te planten.
Nieuw plein
Door het verplaatsen van de sporthal ontstaat een nieuw plein waarlangs de nieuwe toegangen gesitueerd worden en waarop nieuwe activiteiten kunnen plaatsvinden.
Door aan dit plein een café(taria) te voorzien is er meteen een aanzet om het plein ook daadwerkelijk te gebruiken (naast de nieuwe inkom van zowel de school als de polyvalente zaal). De cafetaria kan zowel door beide scholen als door de sporthal gebruikt worden, alsook toegankelijk gemaakt worden voor externen.
De bestaande U-vorm krijgt een overkapping en kan dienst doen als wintertuin, die in verbinding staat met de galerij van de school, zodat ook hierin enkele werken tentoongesteld kunnen worden. De wintertuin is tevens als wachtruimte bedoelt. Rondomrond zijn de administratieve functies gesitueerd zodat er steeds toezicht mogelijk is
op wie de school binnenkomt of verlaat.
Nieuwe gevel / Circulatie
De zuidgevel van het bestaande gebouw krijgt een dubbele gevel die als een centrale circulatie-as dienst zal doen en oud en nieuw met elkaar verbindt. Daarnaast heeft ze ook een zonwerende en vooral een bufferfunctie door de ligging aan de zuidkant. De bestaande gangen aan de noordzijde kunnen relatief eenvoudig omgebouwd worden tot bergruimten. Deze bergruimten zijn dan eveneens een buffer tegen koude aan deze zijde.
De binnenkoer wordt van de straatzijde gescheiden door een ‘openlucht’atelier. Zodat er vanaf de straat een interessant zicht ontstaat.
Compact
De klassen waarin muziek gespeeld wordt worden van elkaar gescheiden door een bergruimte, om zo een extra buffer voor het geluid te creëren. De grote muziekklassen zijn ook zo dicht mogelijk bij de evenementenzaal gelegen om het transport van de instrumenten bij voorstellingen te vergemakkelijken. Zowel voor akoestische als voor thermische redenen was het nuttig om alle muziekklassen in een zo’n compact mogelijk volume te steken.
Materialiteit
Voor de grote zalen (polyvalente zaal en sporthal) vond ik het aangewezen om de gevelbekleding zo dun mogelijk te houden ter compensatie van de grote dikte aan thermische en geluidsisolatie. Ik koos voor COR-TEN-staal omwille van de esthetische kwaliteiten waarbij het complimenterend werkt naar het bestaande gebouw toe, dat volledig uit rode baksteen bestaat. Het volume van de muziekschool en de nieuwe circulatieas krijgen een bekleding met aluminium. De zuidgerichte gevel krijgt daarbij een lichtere kleur om een te grote opwarming tegen te gaan. De voorgevel krijgt een bekleding met staaldraad als verwijzing naar de afsluitingen die bij andere schoolgebouwen vaak veelvuldig aanwezig zijn en hier als een element met een zekere kwaliteit aangewend wordt. Daarnaast heeft dit stalen raster ook een filterende functie voor het zonlicht in de atriumruimte erachter.